Een communicatieprobleem

Januari 2017

Hoe los je een gezamenlijk probleem op als je elkaar in figuurlijke zin niet bereikt? Daarmee worstelden twee buren van een appartementencomplex. Uiteindelijk merkten ze dat eigenlijk hetzelfde probleem hadden en bundelden ze de krachten.

Het is een voorbeeld uit de praktijk van een buurtbemiddelaar die in vijf jaar tientallen buurtconflicten behandeld. "Regelmatig is geluidsoverlast de aanleiding. Dat was ook nu het geval. Een benedenbuurvrouw had veel last van de bovenbuurman, terwijl die voor zijn gevoel heel goed rekening hield met haar. Hij had al verschillende maatregelen genomen en wist echt niet meer hoe hij de situatie nog verder kon verbeteren."

De vrouw bleef zich echter ergeren en liep regelmatig emotioneel naar boven.Tot een echt goed gesprek kwam het nooit. "Dat kwam ook omdat de buurman autistisch is. Hij kon zijn gedachten en mening moeilijk onder woorden brengen. Ze zaten kortom totaal niet op dezelfde golflengte. Tijdens mijn bemiddelingsgesprek bleek dat ook. Eigenlijk wilden ze allebei de zaak oplossen, maar ze wisten niet hoe."

Wel kwamen ze tot de conclusie dat de oorzaak van hun ruzie niet in hun gedrag, maar in de kwaliteit van hun appartementen lag. Die constatering leidde in feite tot een oplossing voor de zaak. "Tijdens het gesprek kwam naar voren dat ze bij nieuwe klachten begeleiding wilden van iemand. Daarom klopten ze aan bij de huismeester. Die konden ze bellen op momenten dat het nodig was."

En die werkwijze sloeg uiteindelijk aan. "De buren kunnen nog steeds niet goed met elkaar praten, maar hebben daarvoor nu wel een oplossing. Ze hebben bovendien begrip voor elkaar gekregen. Ze kunnen nu allebei goed leven met de situatie."

Extra hulp nodig?

Komt u er ondanks de suggesties niet uit met de buren en wilt u hulp? Of overleg met een medewerker?

Klik op de knop en wij zoeken op basis van de ingegeven postcode naar ondersteuning in uw woonplaats.

Tip: Lees de suggesties die we per probleem op een rij hebben gezet.