De buren maken veel lawaai. Bijvoorbeeld omdat ze slaan met deuren, schreeuwen, gillen, harde muziek draaien of de televisie op een hoog geluidsniveau zetten.

Ook stampen op de trap of de laminaatvloer, lawaai van gereedschappen bij nacht en ontij, klussen op zondag of muziekinstrumenten zijn bron van ergernissen.

En wat te denken van bedgeluiden of het geronk van brommers of motoren buiten of in de schuur. 

Geluidsoverlast

Suggesties

  • Bespreek uw probleem met de buren. Misschien hebben ze helemaal niet door dat ze overlast veroorzaken. Maak duidelijke afspraken. Kijk hier voor tips.
  • Eenvoudige maatregelen lossen vaak veel geluidsoverlast op. Denk aan (andere) vloerbedekking, gordijnen, rubber doppen onder de wasmachine, trillingsvrij ophangen van speakers. Bekijk de tips op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (www.nsg.nl) of vraag daarop brochures aan. 
  • Helpt een goed gesprek niet? Vraag dan of andere buren ook overlast hebben, zodat u misschien samen actie kunt ondernemen. Noteer wanneer, hoe lang en hoe u overlast ervaart. Komt u er nog steeds niet uit? Vraag dan hulp van buurtbemiddeling en/of meld uw klacht bij de verhuurder of de politie. Voor meer informatie, onder andere over juridische mogelijkheden om geluidsoverlast aan te pakken:

    Juridsch Loket
    Eigen Huis
    Stichting Geluidshinder

Andere problemen:

Extra hulp nodig?

Komt u er ondanks de suggesties niet uit met de buren en wilt u hulp? Of overleg met een medewerker?

Klik op de knop en wij zoeken op basis van de ingegeven postcode naar ondersteuning in uw woonplaats.

Tip: Lees de suggesties die we per probleem op een rij hebben gezet.