Een communicatieprobleem

Januari 2017

Hoe los je een gezamenlijk probleem op als je elkaar in figuurlijke zin niet bereikt? Daarmee worstelden twee buren van een appartementencomplex. Uiteindelijk merkten ze dat in feite hetzelfde probleem hadden en bundelden ze de krachten.

Het is een voorbeeld uit de praktijk van een buurtbemiddelaar uit het zuiden van het land. Hij heeft in vijf jaar tientallen buurtconflicten behandeld. “Regelmatig is geluidsoverlast de aanleiding. Dat was ook nu het geval. Een benedenbuurvrouw had veel last van de bovenbuurman, terwijl die voor zijn gevoel heel goed rekening hield met haar. Hij had al verschillende maatregelen genomen en wist echt niet meer hoe hij de situatie nog verder kon verbeteren.”

De vrouw bleef zich echter ergeren, met als gevolg dat ze regelmatig emotioneel naar boven liep. Tot een echt goed gesprek kwam het nooit. “Dat kwam ook omdat de buurman autistisch is. Hij kon zijn gedachten en mening moeilijk onder woorden brengen. Ze zaten kortom totaal niet op dezelfde golflengte. Tijdens mijn bemiddelingsgesprek bleek dat ook. Eigenlijk wilden ze allebei de zaak oplossen, maar ze wisten niet hoe.”

Wel kwamen ze tot de conclusie dat de oorzaak van hun twisten niet in hun gedrag, maar in de kwaliteit van hun appartementen lag. Die constatering leidde in feite tot een oplossing voor de zaak. “Tijdens het gesprek kwam naar voren dat ze bij nieuwe klachten begeleiding wilden van iemand. Daarom klopten ze aan bij de huismeester. Die konden ze bellen op momenten dat het nodig was.”

En die werkwijze sloeg uiteindelijk aan. “De buren kunnen nog steeds niet goed met elkaar communiceren, maar hebben daarvoor nu wel een oplossing. Ze hebben bovendien begrip voor elkaar gekregen. Uit de evaluatie blijkt dat beiden goed kunnen leven met de huidige situatie.” 
Hulp nodig?

Bent u op zoek naar de extra hulp om burenoverlast tegen te gaan?

Klik op de knop en wij zoeken op basis van de ingegeven postcode naar ondersteuning in uw woonplaats.

Tip: Lees de suggesties die we per probleem op een rij hebben gezet.

g