Slepend conflict door ‘verkeerd’ parkeren

december 2016

Bekend verschijnsel in veel woonwijken: meer auto’s dan parkeerplaatsen, met als gevolg dat niet iedereen voor de eigen deur kan parkeren. Als een buurtbewoner dagelijks die plek wel inneemt, is dat soms de aanleiding tot een vervelend conflict. Een ervaren buurtbemiddelaar kwam daarmee samen met een collega ook in aanraking.

“Een bewoner kwam meestal aan het begin van de avond pas terug van zijn werk. Dan was bijna altijd ‘zijn’ parkeerplek ingenomen door de zoon van de buurman”, vertelt de buurtbemiddelaar over de aanleiding van een conflict dat steeds verder groeide. Echt communiceren over de situatie deed niemand, maar de ergernis nam steeds verder toe. “Uiteindelijk liep de zaak zo hoog op dat een van beiden zei dat hij de ander ‘kapot’ zou maken. Daarna waren er regelmatig incidenten: scheldpartijen, beschadigingen aan de auto, noem maar op. Ondertussen was de hele straat ook bij het conflict betrokken geraakt.

”Vooral de betrokken buurmannen konden emotie en goed nadenken, laat staan communiceren, moeilijk scheiden. Hun vrouwen wilden wél graag een oplossing, merkten de buurtbemiddelaars toen die bij de zaak werden gehaald. “Tijdens een eerste gesprek bleek dat zij heel erg met de situatie zaten. Ze waren het snel eens met de conclusie dat ook de mannen rond de tafel moesten gaan zitten, ook al verwachtten ze daarvan niet direct resultaat.”

Toch wisten de vrouwen hun mannen van het belang van een goed gesprek te overtuigen. De buurtbemiddelaars waren daarbij weer als onafhankelijke partij aanwezig. “Tot ieders verbazing zei de ene buurman meteen dat hij nooit had mogen zeggen dat hij de ander kapot wilde maken. Hij bood zijn excuses aan. Daarna was de hele zaak snel uitgesproken. Ook voor mij als buurtbemiddelaar was dat een topervaring om mee te maken. Opnieuw een bewijs dat met praten veel problemen snel worden opgelost.”
Hulp nodig?

Bent u op zoek naar de extra hulp om burenoverlast tegen te gaan?

Klik op de knop en wij zoeken op basis van de ingegeven postcode naar ondersteuning in uw woonplaats.

Tip: Lees de suggesties die we per probleem op een rij hebben gezet.

g